+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

A hatékony vezetői tréning legfontosabb eleme, hogy szembenéz azokkal a vezetői sémákkal, amelyek nem támogatják a szervezet fejlődését. Az emberekkel való sikeres és hatékony együttműködés megköveteli bizonyos alapelvek megértését.
Vezetőként meg kell értenünk, hogy elengedhetetlen a munkatársak motivációja a kívánt eredmény elérése érdekében. A vezető a szervezet és a munkatársai nélkül szárnyaszegett madár, képtelen a repülésre.
A menedzser személyisége, kiemelten az emberekkel való bánásmódja, hozzá állása határozza meg a vezetői sikerét vagy kudarcát. A szervezet céljainak és a szervezetben dolgozó emberek céljainak ötvözete a legfontosabb elem. Ezek a célok összefüggenek egymással, harmóniába kell őket hoznunk, hogy együtt növekedhessenek.
A vezető legfőbb feladata, hogy segítse az emberei fejlődését és vezesse őket a sikerhez vezető úton.

A vezető feladatai

A fókuszt az elérendő eredményekre kell helyeznünk, nem az elvégzendő feladatokra. Minden, ami történik az elérendő eredményekhez vezet. Mindezt hatékony tervezéssel és szervezéssel érhetjük el koordinálva a munkatársaink erőfeszítéseit, hogy legjobbat és a legtöbbet hozhassák ki magukból és könnyedén érjék el a kitűzött célokat.
A fő célokat bontsuk szét kisebb részcélokra és áttekinthető részletekben kommunikáljuk azokat a munkatársak felé, reális határidőkkel társítva. Mérésekkel biztosítsuk a haladás megfelelő sebességét. Minden munkatárs számára biztosítsuk a tudást hogyan kell megvalósítani a feladatokat és hogyan mérjük a teljesítményüket. A hozzáállásunk eredmény orientált legyen, hogy az emberek önállóak és magabiztosak legyenek, így haladva a céljaik felé.

Motiváljuk az embereket a nagyobb teljesítményre

Fejlesszük a saját és a munkatársaink kreativitását is. Kövessük és ismerjük is el a fejlődést. Koordináljuk a szervezeten kívül és belül dolgozó munkatársak feladatait, így gördülékenyebbé válik a munka. Hangoljuk össze a szervezet és a munkatársak céljait.
Gyakoroljuk és használjuk azokat a vezetői készségeket, amelyekkel motiválhatjuk az embereket a tervek megvalósítására és amelyekkel lelkesíthetjük őket.

A vezető bukásához vezethetnek az alábbi tényezők

 • Nem vállalja a felelősséget amikor rosszul mennek a dolgok, bűnbakot keres.
 • Engedi, hogy a munkamorál alacsony szinten maradjon és nem törekszik annak emelésére és megszilárdítására.
 • Nem látja meg a lehetőségeket és alacsony a problémamegoldó képessége.
 • Nem tud hatékonyan bánni az emberekkel, ami megnyilvánulhat tapintatlanságban, túlzó kritizálásban vagy az egyes munkatársakkal való kivételezésben.
 • Nem elég hatékony a tervezés és a szervezés terén és a folyamatokat sem látja át teljességükben. Elvész a részletekben, elmulasztja az átfogó tervezést és szervezést.
 • Hiányzik belőle a rugalmasság és nem hallgatja meg mások véleményét sem. Önközpontú, nem érdekli mások ötlete vagy javaslata.
 • Nem építi a csapatszellemet.
 • Sértődékeny és nem fogadja el a kritikát a jogost sem.
 • Hiányzik belőle az együttműködési készség.
 • Nem érdekli a munkatársak fejlődése és nincsen önbizalma.
  Nem tudja megfogalmazni és rendszerezni az ötleteit. Nem képes tömör utasításokat adni a munkatársainak.
 • Nem követi nyomon a kiadott feladatok végrehajtását, nem ellenőrzi el lettek-e végezve a kiadott feladatok, teljesültek-e az elvárások.
 • Fél a változásoktól, elutasítja az új ötleteket. A döntéseket halogatja, a lehetőségek valódi átgondolása nélkül cselekszik.
 • Nem tud utasításokat követni és átadni. Nem kérdez, amikor tisztázni kellene egy adott helyzetet. Nem figyel oda mások mondandójára.
 • Motiválatlan, nem szorgalmazza a fejlődést és vonakodik a felelősség vállalástól.
 • Nem adja át a döntés lehetőségét másoknak még akkor sem, ha ő maga döntésképtelen.

Mindezen tulajdonságok, képességek vezetői tréning során fejleszthetők vagy a feladatra alkalmatlan vezető cseréje is szükségessé válhat.