+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

DISC tréning

A DISC felmérés a kitöltő munkastílusáról ad tájékoztatást. Az aktivitásáról, arról, hogy a feladatok megoldása a számára a legfontosabb vagy inkább az emberi kapcsolatok. Ezek alapján el lehet dönteni beilleszthető-e az adott csoportba vagy együtt tud-e működni a vezetővel. Mivel motiválható, milyen teljesítmény várható el tőle és milyen a konfliktuskezelési eszköztára. A DISC teszt segítségével válaszokat kaphatunk arra, hogyan tehető hatékonyabbá az egyén munkája és mivel növelhető a csoport együttműködési hajlandósága.

 

A tréning célja

A résztvevők karakterének jellemzése és a saját jellem beazonosítása (domináns, befolyásoló, stabil, tudatos).

Egymás jellemeinek beazonosítása és annak felismerése ezek hogyan illeszthetők össze. Az eltérő típusok kommunikációs stílusa, konfliktus pontok és ezek feloldási lehetőségei

A DISC szerinti besorolás elsajátítása és könnyed alkalmazása a mindennapokban, munkahelyi és más helyzetekben.

A tréninggel a csapat együttműködésének fejlesztésére is remek eszköz

A teszt négy típust különböztet meg: Domináns, Befolyásoló, Stabil, Tudatos.
Ön melyik típusba tartozhat?

Domináns: Határozott fellépésű és proaktív, a vezér, akinek az a legfontosabb, hogy a dolgok az ő elképzelései szerint alakuljanak.

A Befolyásoló: igazi csapatjátékos, lelkes és optimista, mindig látja a megoldásokat, magával sodorja lendületével a csüggedőket.

A Stabil: higgadt empatikus és nagylelkű

A Tudatos: analitikus, mindent elemző típus, a legapróbb részletekre is kiterjed a figyelme

Ezek a típusok különböző attitűdökkel viselkednek a hétköznapokban, a munkahelyen és a magánéletben. Különböző módokon érik el a céljaikat. A DISC típusok mérésére kifejlesztett Teljesítménymutató felmérés a megszokott tipizáláson túl megmutatja a vizsgált egyén munkabírását, kezdeményezőképességét, munkájának minőségét, együttműködési képességét, problémamegoldó képességét és alkalmazkodási képességét.

Hogyan zajlik a DISC tréning?

A résztvevők megismerik a négy alaptípust, a sajátosságaikat. Megtudhatják mennyire jellemző rájuk az adott típusnak megfelelő viselkedés. Tippeket kapnak, hogyan kommunikáljanak a tőlük lényegesen eltérő típusú emberekkel és hogyan használják ki saját erősségeiket.

Mi a DISC tréning előnye?

Kommunikáció: Ha a résztvevők ismerik a saját jellemüket, ismerik az erősségeit és gyenge pontjait könnyen megtanulhatják, hogyan kommunikáljanak a legeredményesebben a különböző típusokkal. Ezzel minimalizálhatók a közösségen belüli súrlódások, az ügyfelekkel kapcsolatos kommunikációs gondok és az egymás meg nem értéséből adódó megoldandók.

A csapat együttműködési képességét a kitöltött DISC tesztek alapján könnyen fejleszthetjük. a teszt kiszűri a figyelmet kívánó területeket, amelyekre a tréning során oda kell figyelni. Van, ahol a csapatszellem szorul fejlesztésre, máshol a motiváció a kevés. A DISC tréningen a fejlesztés minden esetben meghatározottan az adott közösségre irányul.