+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

Team coaching

A Team Coaching hatékony változástámogatási és szervezetfejlesztő eszköz. Középpontjában a meghatározott megoldandó kérdés megoldása vagy egy folyamatban lévő projekt közös feldolgozása áll.

 

A Team coaching célja, hogy egy a közösség által elfogadható és támogatható cél elérése céljából fejlessze és kiaknázza a csoportban lévő képességeket, javítsa az együttműködési készséget, harmonizálja a tagok közötti energiákat és fokozza a hatékonyságot csoport és egyéni szinten egyaránt.

A team coaching rendszeres alkalmazása biztosítja és fenntartja a folyamatos fejlődést. A tudás megosztása a csapattagok között, a kreatív megoldáskeresés a csapattagok közötti alkalmazkodás hozza magával. Mindez kedvez a hatékony közös munkának és biztosítja a kitűzött célok mielőbbi megvalósulását a változó és magas követelményt támasztó piaci kihívások mellett.

  A team coaching folyamatok során a coach az adott helyzettel összehangolt változatos módszerekkel segíti a csoporttagokat, hogy értékes tapasztalatokat szerezhessenek önmaguk és kollegáik működésével kapcsolatosan. Felismerjék az együttérzés, megértés, elfogadás, együttműködés jelentőségét. A csapat erejének felismerésével és a motivációs eszközök felhasználásával közösen teremtik meg a lehetőségét az új, kreatív szakmai megoldások megszületésének. A coach mindehhez a bába szerepét tölti be. Támogat, felügyel, és ha kell, segíti a folyamatot.

   A folyamat során a megoldandó feladattól függetlenül is felbukkannak a legfontosabb megoldásra váró csapatkezelési kérdések, amelyek tisztázása elengedhetetlen a hatékony csapamunka érdekében.

   Ezek az alábbiak lehetnek:

   • Őszinte, nyílt kommunikáció és cselekvés
   • Hitelesség vezetőként és tagként egyaránt
   • Az egyén helye és szerepe a csapat részeként
   • A csapat meghatározása és a csapattagok szerepének pontos meghatározása
   • Világos cél és feladat meghatározás
   • Egyértelmű működési rendszer meghatározása
   • Az egyén illetve a csapat elköteleződése, (ha ez hiányzik, akkor az okok feltárása) a cél, a projekt a cég iránt
   • Bizalom egymással szemben, önbizalom, bizalom a cégben, támogatottság
   • Egyéni érdekek, csoportérdek, az érdekek harmonizálása
   • A csoporton belüli összeütközések felvállalása és megoldásuk
   • Felelősség vállalás egyéni és csoportszinten

   A team coaching akkor tekinthető eredményesnek ha:

   • megteremti a csapat érzést
   • fejleszti a rendszerben gondolkodást, a projektvezetést
   • Javul a kommunikáció, problémamegoldás, a konfliktuskezelés könnyebbé válik
   • könnyebben születnek döntések
   • egyszerűsödik a feladatok delegálása
   • egyre inkább sikerül betartani a határidőket
   • a csapattagok teljesítménye tartósan növekszik
   • a csapattagok tisztában vannak a szerepükkel és az előre haladáshoz fel tudják használni a csoportban rejlő erőt
   • megteremtődik az attitüd váltás lehetősége
   • a tagok számára lehetőség nyílik új tapasztalatok szerzésére, a már meglévő tudásanyag elmélyítésére
   • fejlődhetnek a személyes és közösségi kompetenciák
   • az egyén és a csoport felismeri és használja a rejtett erőforrásait, növekszik az együttműködési hajlandóság
   • a csoport tagjai motiváltabbá és elkötelezetebbé válnak
   • a régi beidegződések felülíródhatnak
   • az üzleti illetve személyes célok új megvilágításba kerülhetnek
   • az elméleti és gyakorlati megoldások követhető, mérhető eredményekben nyilvánulnak meg