+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

Coaching szemléletű vezetés

A gyorsan változó, kiszámíthatatlan és összetett üzleti élet gyors döntéseket kíván a résztvevőktől, elvárás az önálló ítélő és döntési képesség vezetőként és a közösség részeként egyaránt.

 Vezetőként az egyik legfontosabb feladat az alkalmazottak támogatása és motiválása, hogy minden helyzetben a maximumot nyújthassák, és mindezt lelkesedéssel tegyék.

A hagyományos vezetési módszerek, amely során a felső vezetés meghatároz, egy stratégiát majd számon kéri az eredményt a legtöbbször nem elég hatékony és kevés lehetőséget ad az esetenként szükségessé váló rugalmas változtatásokra.

A coaching szemléletű vezetési kultúra mindezen gondokra képes megoldást nyújtani.

A coaching szemlélet középpontjában az üzlet, a cég eredményessége áll, amely akkor a leghatásosabb, ha a munkatársak támogatást és lehetőséget kapnak a fejlődésre. A legtöbb cég számára gondot okoz kiaknázni a munkatársak tudását, képességeit.

A vezetők nem rendelkeznek elegendő eszközzel arra, hogy beosztottjaik elköteleződjenek a céghez és a cég céljait a magukénak érezzék olyan módon, hogy mindent megtegyenek az eléréséért.

  A vezető legfontosabb feladata olyan munkafeltételek és munkahelyi légkör megteremtése, amelyben a dolgozók a tudásuk legjavát adják és szívüket, lelküket beleteszik a feladatok megvalósításába. A munkatársaknak lehetőséget kell adnia arra, hogy folyamatosan, képezhessék magukat és minden esetben a pillanatnyi legjobb tudásuk szerint a legjobb megoldást megtalálva végezzék a feladataikat.

  Ez a vezetői szemlélet megkívánja, hogy vezetőként egyformán fontos legyen a kollegák személyre szabott fejlődésének támogatása, mint az üzleti eredmények növelése. Szerencsés, ha a coaching típusú szemlélet minden vezetői szinten jelen van.
  Szükséges a munkatársak fejlődésének eredményes támogatásához szükséges kompetenciákat erősíteni és fejleszteni ahhoz, hogy a vezető képes legyen a mások motivációit felismerni, ezeket erősítve és támogatva valamint összehangolva a szervezeti elvárásokkal érje el a nagyobb eredményt. A munkatársak számára fontos még hogy visszajelzést kapjanak a munkájukról és a kérdéseik, kéréseik minden esetben meghallgatásra találjanak.

  A coaching szemléletű vezető tevékenyen részt vesz a kollegái fejlődésének támogatásában, jóval azon túl, hogy tréningre küldi őket.
  Milyen eszközökkel fejleszthetők a vezető coaching szemlélete?

  A coaching készségek felmérése

  Első körben érdemes tájékozódni arról milyen vezetőnek látják önt a kollegái. Tartson tükröt magának mely coaching készségek, amelyekkel már rendelkezik és használja is őket és melyek a fejlesztendő területek. Akkor lehet a legeredményesebb, ha mielőtt beosztottjai fejlődésének támogatásába kezd, először saját magát fejleszti.
  A hitelesség minden másnál fontosabb, hiteles pedig akkor lehet, ha saját példáján keresztül mutatja meg mit vár el a csapatától.

  Önfejlesztés

  Az önfejlesztés kiindulópontjaként az erősségeire támaszkodva készítsen saját fejlődési tervet melyben kijelöli melyek, azok területek, amelyeken fejlődni szeretne és mi a célja ezzel.
  A már erősségének számító területekkel kapcsolatos célkitűzéseit is fogalmazza meg, hiszen ezeket a készségeit is lehetséges még magasabb szintre emelni. Sokkal könnyebb lesz az elköteleződés mások támogatásához, ha olyan területeken teszi ezt ahol már kiváló.
  A fejlődési tervben térjen ki a sikerfeltételekre. Határozza meg pontosan és részletesen milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy elértnek tekinthesse az eredményt. Ehhez jelölje, ki milyen módon fogja mérni az eredményt.
  Segít az értkelésben ha a HR-es munkatárs bevonásával kérdőív alapján visszajelzést kér az érintettektől, emellett a döntési folyamatokat utólag minden esetben értékelik. A fejlődési tervben írásban legyenek felsorolva a cselekvés lépései, amelyen keresztül megvalósulhat a várt végeredmény.

  Fontos a visszajelzés kérése

  A fejlődés megtörténéséről mások visszajelzésére és megerősítésére is szükség van. A visszajelzés történhet a HR-es munkatárs, coach, felettes illetve mentor bevonásával.
  A saját fejlődési terve elkészítésében és kivitelezésében szerzett tapasztalatokat vezetőként a saját munkatársai előre jutásához is felhasználhatja és kamatoztathatja. Ötletekkel támogathatja a fejlődési tervük összeállítását és a gyakorlati tapasztalatok alapján irányt mutathat a fejlődés folyamatában. Az írásbeli fejlődési terv követhetővé teszi a haladást, ami motiváló hatással van és a terv alapján az elért eredmények is mérhetővé válnak.
  A coaching legfőbb erénye nem a végtelen beszélgetés a megoldandókról és a fejlesztendő területekről, hanem egy célirányosan megtervezett folyamat, amely az együttműködést mérhető eredményekké teszi. A feladatok megoldása figyelmet, következetességet és kitartást igényel, azonban mindez megtérül a motivált, a vállalati célok mellett elkötelezett, lelkes munkatársakban, akik elegendő személyes figyelmet és motivációt kapnak. A coaching szemléletű vezetés módszere pontosan ezeket kínálja.