+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

Konfliktuskezelés tréning

A konfliktusok azon a szinten, ahol keletkeztek – megoldhatatlanok. (…) Az életed értelme éppen az, hogy több légy, és emelkedj egyre följebb és följebb a sötétebb tudati világodból. A konfliktus pedig erre ösztönöz – mert megoldani csak bölcsességgel, megértéssel és szeretettel lehet.A konfliktusok azon a szinten, ahol keletkeztek – megoldhatatlanok. (…) Az életed értelme éppen az, hogy több légy, és emelkedj egyre följebb és följebb a sötétebb tudati világodból. A konfliktus pedig erre ösztönöz – mert megoldani csak bölcsességgel, megértéssel és szeretettel lehet.

Müller Péter

A konfliktuskezelés tréning abban nyújt segítséget, hogy meg tanuljuk kezelni és konstruktívan a magunk javára fordítani a konfliktusokat ahelyett, hogy a szőnyeg alá söpörnénk őket. Érdekek ütközése, félreértések mindig is voltak és mindig is lesznek amíg a világ, világ. A konfliktust lehet utálni és elkerülni, a legjobb mégis az ha kezeljük. A felek közötti hidegháború vagy a nyílt csatározás a hatékonyság legnagyobb ellensége. Mindenki idejét és energiáját tékozolja és a lelket is megbetegítheti, amiből aztán testi bajok is kialakulhatnak. 

Minden munkahelyen, ahol ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartás is folyik kiemeleten fontos, hogy a felmerülő nézeteltéréseket a mindkét lehető legnagyobb elégedettségére rendezzük. A mindenkire és minden feszültség feloldására vonatkozó recept nem létezik sem főnökre sem beosztottra sem családtagra, sem az udvariatlanul kiszolgáló bolti eladóra. Minden helyzet más, ezért jó, ha változatos eszköztárral rendelkezünk, és mindig azt használjuk, amelyik éppen ott és éppen akkor működik.

 

Így érhetjük el hogy a lehető legkevesebb energiaráfordítással az adott helyzethez és a többi résztvevőhöz igazodva oldjuk meg a konfliktust. 
A konfliktuskezelés tréning során használt módszerek mélyítik a résztvevők önismeretét és viselkedésbéli tudatossági szintjét. Megérthetik a nézőpontváltási képesség és a rugalmasság hasznosságát, ezzel párhuzamosan a magabiztosabb énkép növeli az együttműködési hajlandóságot. A megoldási lehetőségek száma többszörösére növekszik.

A konfliktuskezelés tréning segít:

 •  Hatékony indulatkezelési és konfliktuskezelési technikák megtanulásában
 • megtanít bizonyos konfliktusok megelőzésére
 • A résztvevő megérti a kialakult konfliktusok mozgatórugóit, típusait és szokásos lefolyásukat
 • megtanulja felismerni a saját reakcióit a feszültéggel telt helyzetekben és azt is hogyan kezelje ezeket
 • a konfliktuskezelés tréning elvégzése segít az egyéni problémakezelési hibák tudatosításában
 • a résztvevő megismerheti a konfliktuskezelési lehetőségeket, illetve jártasságot szerezhet az adott helyzetben legcélravezetőbb stílus kiválasztása terén win-win megoldásra törekedve.
 • A résztvevő elsajátíthat kemény tárgyalásokat, problémamegoldó beszélgetéseket stresszmentesítő technikákat
 • A tréning képessé teszi a résztvevőt arra, hogy reziliensen képviselje az érdekeit
 • megtanulja szándékait és elvárásait világosan és egyértelműen megfogalmazni, aktívan felelősséget vállalva mindezért

Mindazok számára ajánlott a konfliktuskezelés tréning, akik szeretnének hatékonyan és konfliktusmenetesen kommunikálni munkatársaikkal illetve ügyfeleikkel. Vezetési és ellenőrzési feladatokat ellátó illetve ügyfelekkel foglalkozó munkatársak részére kiemeleten ajánlott. 

 

A tréning témái:

 • Konfliktuskezelési stílusok
 • Önértékelés, önbizalom, önérvényesítés
 • Verbális és nonverbális kommunikáció
 • A konfliktuskezelés módszertana
 • Konkrét személyes illetve munkahelyi konfliktusok elemzése
 • Szituációs játékok
 • Mediáció

A tréning eredményeképpen a résztvevők képesek lesznek a kényes helyzetek semleges értékelésére, és a meg tanult konfliktuskezelési technikák közül ki tudják választani a helyzetnek leginkább megfelelő stratégiát. Növekszik a tudatosságuk, megtanulják összehangolni a céljaikat és igényeiket másokkal is. Képesek mindenki számára kielégítő megoldást találni. 
A konfliktuskezelés tanulható és folyamatosan fejleszthető készség. Az ellenségeskedés megváltoztatható a megfelelő eszközök birtokában. Ha hajlandóak vagyunk saját magunk és mások tiszteletére bátorsággal, nyitottsággal, humorral és sok gyakorlással lehetőséget kaphatunk a minden résztvevő számára elfogadható és előnyös megoldások megtalálására. A tréningen szituációs játékok, helyzetgyakorlatok és mozgásos feladatok segítségével tesszük gördülékenyebbé a kommunikációt, kreatívabbá az konfliktuskezelést.