+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

Az elmúlt évek munkaerőpiaci helyzete nem tette könnyűvé a HR-es kollegák dolgát. Olyan kérdésekkel kellett foglalkozniuk, mint például, hogyan tegyék vonzóvá a munkahelyet, hogyan bírják maradásra a jól dolgozó kollégákat. Mit tegyenek, hogy a potenciális munkavállalók számára kívánatosak legyenek.
Előfordul, hogy sokan jelentkeznek egy-egy pozícióra, így lehet válogatni a jelentkezők között. Nyilván vannak a kiírásban is szereplő szakmai elvárások, amelyeknek meg kell felelni és számos más szempontot is figyelembe kell venni a kiválasztás során, ha már van miből pontosabban kiből válogatni.

A csapatnak legyen beleszólása a választásba

A csapat számára mindenben megfelelő jelölt megtalálása csak úgy lehetséges, ha a csapatnak módjában áll személyesen találkozni a leendő munkatársakkal a kiválasztási folyamat során. A csapatnak legyen beleszólási joga kivel fognak együtt dolgozni.
Érdemes figyelni rá, hogy alapvető szakmai elvek értékek megegyezzenek. Ha egy közösségben sokféle kompetencia van jelen egyidejűleg az komoly erőforrást jelent, ütőképes csapatot. A szakmai elvek egyezése azonban nagyon fontos, tulajdonképpen mindennek az alapját képezik, amelyre lehet építkezni. A közös szakmai értékrend emellett összekovácsoló erő is és ehhez kell, hogy kapcsolódjon az új kiválasztott csapattag. A hosszútávú közös munkára is csak akkor van esély, ha az értékrendünk hasonló és az alapelvekben is egyetértés van. A csapat együttműködési készségét kommunikációs tréningen is tovább fejleszthetjük.

Új energiákra van szükség vagy a meglévő továbbvitelére?

A kiválasztás előtt tudatosan fel kell mérni, hogy a csapatnak mire van szüksége: egy a közösségbe teljesen belesimuló új tagra vagy olyanra, aki felrázza a közösséget, újításokat kezdeményez, új ötleteket hoz. Szakmailag nyilván kapcsolódik a meglévő alapokhoz, mégis friss energiákat hozva.
A jó kollega, jó csapattag és jó ember is, olyan, akivel emberként is szívesen kapcsolódunk. Olyan, aki hozzáad a csapathoz, nem csupán szakmai kompetenciájánál fogva, de a vonzó személyiségével is. Van egy olyan tényező, amit nehéz körülírni, kiválasztási szempontként megfogalmazni, inkább csak érzés szintjén megfogható valamelyest. Ha azt érezzük, hogy a jelöllettel szívesen leülnénk ebédelni, örömmel ülnénk mellette a heti meetingen, örömmel dolgoznánk vele és sajnálnánk, ha visszautasítaná az ajánlatunkat akkor megvan az emberünk.

Team coaching a hatékonyság növeléséért

A csapat kohézióját is erősíti az új csapattag közös kiválasztása, a folyamatban megélt közös munka, a közös döntés erősíti a csapat értékeit, az elveit, az egyediségét. A közösség tagjai közötti kapcsolatok tovább erősíthetők team coachingon való részvétellel. A csoport működése, a tagok együttműködési készsége és munkával kapcsolatos hatékonysága egyaránt fejlődhet.