+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

Elismerni a jól elvégzett munkát sokféleképpen lehet. Szóban nagy nyilvánosság előtt vagy oklevelet is kaphat a dolgozó. Anyagi elismerés is járhat neki a hónap végén bónusz formájában. A munkahelyi elégedettséget vizsgáló kutatások kimutatták, hogy az elismerésben részesülő alkalmazottak magabiztosabbak, kreatívabbak, lelkiismeretesebben végzik a munkájukat és lojálisabbak a munkahelyükhöz.

A vezetők ritkán dicsérnek

Ennek ellenére a kutatási eredmények arra is rávilágítottak, hogy a vezetők nagy része soha nem oszt dicséreteket a beosztottaknak, sőt egy részük beismerte, hogy nem tudja hogyan kellene ezt tennie.
A munkavállaló elismerése a hála megnyilvánulása az elvégzett munkáért. Ez lehet egy nagy összegű bónusz, de egy köszönöm is szóban vagy írásban.

Az elismerés fontossága

A munkavállalók elismerésének jelentőségét napjainkban, már nem lehet ignorálni. Az elismerés a pozitív munkakörnyezet megteremtésének egyik alappillére. Vonzóvá teszi a munkahelyet és hozzájárul a munkatársak személyiségfejlődéséhez. A dolgozók gyakran nem tudják magukról miben igazán tehetségesek. A jó tulajdonságok kiemelésével mélyül az önismeretük és nő az önbizalmuk.

Az elismerés előnyei a főnök számára

Ha híre megy, hogy egy adott munkahelyen bőven osztogatják az elismerést, akkor nem lesz hiány az állásra jelentkezőkben. Nem utolsó sorban nem csupán, hogy bőven lesznek jelentkezők, de a legtehetségesebb és legképzettebb munkatársak bukkannak majd fel. Ők célzottan olyan helyet keresnek, ahol nem csupán anyagi elismerésben részesülhetnek.

A dolgozók megtartása

Az alkalmazottakat nem elég csupán megszerezni, meg is kell tudni őket tartani. Erre jelentős hatással van a pozitív megerősítés, a szóbeli vagy írásbeli elismerés. Ez a vállalatnak jelentős anyagi megtakarítást hozhat, a fluktuáció elkerülésével.
A belső motiváció spontán fejlődik, ha a dolgozók magabiztosak és érzik, hogy valódi figyelmet kapnak, és nemcsak a munkájuk fontos, hanem ők maguk is.
Az önbizalom tényleges hatása minden esetben túlmutat az egyénen. A magabiztos, önmagában bízó dolgozó a munkáltató számára is hasznos.

Önbizalom

A magabiztos munkavállaló a munkáltató számára is remek befektetés. Az önbizalom hatása minden esetben túlmutat az egyénen. A munkavállaló jobban teljesít, ha magabiztos. számos alapvető munkahelyi készség köztük a munkához való hozzáállás a munkamorál is a bizalom attól függ.

Kreativitás

Ha a beosztott dicséretet kap az új ötleteid az tovább növeli a kreativitását.

A munkavállalók erőfeszítéseit többféle módon lehet értékelni
Az elismerés vagy dicséret mindenkinek mást jelent. Van, aki kedveli a nyilvános dicséretet kap másokat ez zavarba hoz. Vannak, akik értékelik az ajándékokat vagy bónuszokat, mások számára egy köszönöm is ragyogóvá teszi a napjukat. Ahhoz, hogy mindenki a számára legtáplálóbb dicséretet kaphassa meg, meg kell ismerni a dolgozókat.

  • Szóbeli megköszönés: azonnali elismerése valakinek a segítségért vagy erőfeszítéseiért gyakran felbecsülhetetlen.
  • Egy köszönöm e-mail is növelheti a bizalmat.
  • Sok munkavállaló szereti, ha a többi dolgozó előtt kap dicséretet. Ez történhet egy megbeszélésen vagy munka közben a kollégák előtt.
  • Ha kedvesek vagyunk valakivel az hálás lesz az időnkért és a figyelmünkért.
  • Fontos megjegyezni a neveket. Ezzel kifejezhetjük a törődésünket.
  • Bónuszok és más anyagi juttatások. Ezek fontosak és relevánsak, de ne csak ezen a módon fejezzük ki az elismerést.
  • Nagyobb kihívást jelentő feladatok és motiválóak a beosztottaknak. Ha valaki már hónapok óta remekül végzi a feladatait akkor kaphasson új projekteket is. Ezzel is növelhető az önbizalma.
  • Közös ebéd, vagy egy rövidített munkanap remek elismerése a jó munkának.
  • A munkatársak számára hízelgő, ha lehetőséget kapnak pár Soros bemutatkozásra a céges weboldalon vagy a közösségi médiában.
  • A dolgozók fejlődése érdekében kapjanak lehetőséget továbbképzéseken való részvételre. Ez is egyfajta elismerése a jól végzett munkájuknak.

Vezetőként figyeljünk oda a munkatársakra és keressük a lehetőségét a dicséretnek.
Dolgozzunk az önismeretünkön. Ha jobban megismerjük a saját működésünket akkor azzal is tisztában leszünk hogyan hatunk másokra a tetteinkkel.
A naptárunkban legyenek emlékeztetők a születésnapokról, évfordulókról és köszöntsük fel a munkatársakat. Ezzel is növelhetjük a fontosság érzést az adott személyben.

Az elismerésen alapuló vállalati kultúra

Az elismerésen alapul vállalati kultúra megteremtése: Ezek az értékek mindenki számára legyenek nyilvánvalók kommunikáljuk rendszeresen az alkalmazottak felé. Ez segíti a bizalom kiépítését, és a pozitív munkahelyi légkör megteremtését.
Az elismerés mindenkinek jól esik, akár a vezetőtől akár az egész vállalattól származik.