+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

Az öntudatos munkavállaló reggel energiával telve jókedvűen megy a munkába és örömmel végzi a feladatait. Kreatív és tudja, hogy jól végzi a munkáját. Határozott, megoldásközpontúan áll hozzá a kihívásokhoz, van önbizalma és asszertívan képes képviselni az érdekeit, mindig figyelve másokra is.

Alacsony önértékelés

A munkavállalók egy másik csoportja nem rendelkezik azzal a meggyőződéssel, hogy képes jól végezni a feladatait, bár megvan a szükséges tudása hozzá. Ez sajnos az elvégzett feladataikra és annak eredményére is rányomja a bélyegét, így nem értékelik őket eléggé a munkahelyükön és ez a bérezésükön is meglátszik.  Az általuk elvégzett munka után gyakran másokat jutalmaznak meg. Annak, hogy a munkahelyén nincsen önbizalma a dolgozónak több oka is lehet.

Alacsony tudásszint, kevés képzés

Az adott munkakör betöltéséhez szükséges tudás, és a releváns képzések hiánya. A munkavállalók egy része úgy érzi, hogy a jelenlegi munkaköréhez képest alulképzett, ami a digitalizáció egyre nagyobb térnyerésével és valamint a home office és a hibrid munkavégzés megjelenésével tovább fokozódott. A munkavállalók úgy érezhetik, hogy azért nem tudják megfelelően ellátni a feladatukat mert nem kapnak megfelelő képzési lehetőségeket, így nem tudnak fejlődni. Az önbizalom hiányt a munkakör betöltéséhez szükséges tudás hiánya okozza. A munkahelyek egy része csak azokat a képzéseket fizeti ki, amelyeket a HR szervez. Ha a munkavállaló ezen felüli képzésen szeretne részt venni azt saját magának kell finanszírozni, így valójában nem kap elegendő támogatást a szükséges tudás megszerzéséhez. DISC tréningen a kollegák jelleméről kaphatunk képet.

Rossz vezetési stílus

Az, hogy milyen a közérzete a dolgozónak és hogyan teljesít, jelentős mértékben a vezetőn is múlik, főleg azon hogyan bánik a beosztottakkal. Van-e a vezetőben elegendő empátia? Képes elegendő dicséretet kiosztani, ha jól végzik a munkatársak a feladatokat és a határidőt is sikerül betartani. Sajnos van az a vezető, hogy bármilyen a dolgozók teljesítménye csak a negativitást képes sugározni feléjük, akkor is amikor minden a remekül el van végezve. Sajnos az ilyen munkahelyen magas fluktuációra lehet számítani.

Hibás vállalati kultúra

A jövőkép a és a küldetés tudat is hatással van a munkavállalók önbizalmára. Ha nem tudnak azonosulni a célokkal vagy nem ismerik azokat, akkor szép lassan kivonják magukat a munka alól. A munkavállaló alapértelmezetten igyekszik minél hasznosabban eltölteni a munkaidejét, amely több összetevőből áll.

  • A személyes jóllét, illetve a közös cél
  • A vállalat küldetése
  • Támogató vállalati kultúra
  • A célok összekapcsolás a konkrét feladatokkal

A magabiztos dolgozó sokkal nagyobb teljesítményt képes nyújtani, kreatívabb és nem vágyakozik jobb munkahely iránt. A dolgozók önismereti tréningen való részvételével fejleszthető az önbizalmuk.

Jártasság, tudás, tapasztalat

A magabiztosság jártasságot, tudást és tapasztalatot jelent, belső erőt és önmagunkba vetett töretlen hitet. Mindannyiunknak vannak erősségei és gyengeségei és különbözőek vagyunk. Összpontosítsunk az erősségeinkre és fejlesszük azt magas szintre, legyünk kiemelkedők. Vállaljunk olyan feladatokat, amelyeket erre az előnyre építve kiválóan meg tudunk oldani ezzel a sikerélménnyel tovább növelve az önbizalmunkat.

  • Kerüljük az összehasonlítást. A saját képességeink és készségeink alapján ítéljük meg a teljesítményünket és ne versenyezzünk másokkal.
  • Legyünk ránézésre is magabiztosak még akkor, ha belülről nem ezt érezzük. Egyenes testtartás, szemkontaktus, elegáns öltözködés elengedhetetlen. Ezzel is növelhetjük az önbizalmunkat.
  • Tűzzünk ki elérhető célokat, olyanokat, amelyek kihívást jelentenek, de lehetséges elérni őket. Az apró sikerek is önbizalom növelő hatással bírnak.

Az önismereti munka elengedhetetlen

Az önismeret azt jelenti, hogy tisztában vagyunk az erősségeinkkel és a gyenge pontjainkkal is. Ettől függetlenül ügyeljünk rá, hogy ne mások ítéletei alapján alkossunk magunkról véleményt, mert bármilyenek is vagyunk és bármennyire igyekszünk megfelelni, úgyis lesz, aki megítél. Az önismereti tréningen való részvétel sokat segíthet.

Az előre lépéshez ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Csak úgy fog kiderülni képesek vagyunk-e megcsinálni az adott dolgot, ha cselekszünk. Mindannyian sokkal többre vagyunk képesek, mint amit elhiszünk magunkról. Ne féljünk az újtól, mert az sok jót hozhat.

A legfontosabb, hogy legyünk nyitottak új dolgok megtanulására. A tudás szorongás csökkentő hatású és magabiztossá tesz. Olyan tudással vértezzük fel magunkat, amellyel pótolhatatlanná válunk és értékes helyünk lehet a munkaerőpiacon.