+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

Amikor a munkatársaink motiválatlanok a feladataik elvégzésére akkor szükségesnek látjuk elővenni a vezetői tekintélyünket. Sajnos ez nem minden esetben célravezető. Mi az, amit ilyenkor tehetünk? Az egyik, hogy elfogadjuk, a helyzetet és feladjuk a változtatás lehetőségét, a másik, hogy megpróbálunk hatni rájuk valamilyen módon.

A személyi teljesítmény alacsony szintjének több oka lehet:

  • Nem tudja a feladatot a dolgozó – a megoldás: oktatás.
  • Tudja, mit kell tennie, de nem tudja, hogyan tegye: a megoldás: képzés.
  • Nincs tisztában a képességeivel, nem tudja képes-e elvégezni a feladatot: a megoldás coaching.
  • Nem tudja, miért végezze a feladatot: megoldás motiváció.

Ha célul tűztük ki a munkatársaink hatékonyságának növelését, akkor első lépés a teljesítmény elmaradás okainak felderítése.  Ha világossá válnak a számunkra a munkavállalóink motivációi, akkor manipulálás nélkül is hatással lehetünk rájuk.

Ha a munkatársak nem tudják mi a feladatuk, mert nem kaptak megfelelő oktást akkor egyszerű dolgunk van: biztosítanunk kell a számukra, hogy hozzájussanak a hiányzó tudáshoz.

Amikor azt tudják mi a feladat, de nem tudják, a kivitelezés módját akkor biztosítsuk számukra a gyakorlást és készségfejlesztést képzésekkel.

A saját képességeikbe vetett bizalom nélkül sem képesek maximális teljesítményt nyújtani. A coaching segítségével rávilágíthatunk, hogy meg lehet és meg is tudják csinálni az adott feladatot.

Mivel motiválhatók a munkatársaink?

Amikor a motiváció hiánya a feladat illetve munka elvégzésének az akadálya akkor meg kell találnunk az adott helyzetben az adott munkatársak számára mi jelent valódi motivációt. Van, amikor a dolgozók úgy gondolják, jobb elképzelésük van a mienknél vagy a változásokat akarják lelassítani félelemből vagy más okból. Mindenkit lehet motiválni valamivel: dicsérettel, jutalommal vagy más eszközzel.

Nem lehetünk mi magunk a motiváció… a mi dolgunk biztosítani a környezetet, a megfelelő légkört a motivációra. Kihívás és izgalmas tapasztalat az átlagos emberekből átlagon felüli teljesítményt kihozni.

Mire vágynak valójában a munkatársaink?

Mi az, amit szeretnének az alkalmazottak a munkahelyi környezetükben? A válaszok esetenként elég nagy meglepetést okozhatnak.

Arra vágynak, hogy…

  • Igazságosan, etikusan bánjanak velük minden helyzetben.
  • Bizalomteli légkörben dolgozni, ahol a munkatársak megbíznak egymásban.
  • Önzetlen segítséget, mentorálást kaphassanak és adhassanak.
  • Nyitottság egymás felé a munkatársakkal és az új ötletekre egyaránt, eredetüktől függetlenül.
  • Kockázat vállalás a szervezet érdekében.
  • A közösség minden tagjának az érdekei érvényesülhessenek.

A kiváló vezető értékeli és tiszteli a másságot, a különbözőséget és meg tudja látni az ebben rejlő értékeket. Tudatában van, hogy a napjainkban a legnagyobb értékek egyike illetve fontos versenyhelyzeti előny a humán erőforrás és a saját fejlődésért is sokat tesz például vezetői tréningen való részvétellel.