+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

Milyen eszközök állnak a cégek rendelkezésére a magyar vállalatoknak a fluktuációval szemben? Mit kínálhat egy cég amunkavállalónak amivel vonzóvá teheti magát a munkavállaló számára? A cégek el tudják-e egymástól csábítani a szakembereket és a fizetésen felül mi az, ami a dolgozót maradásra bírja.

Jellemző a munkaerőhiány

Magyarországon egyre inkább jellemző a munkaerőhiány és ez nagy gondot okoz a cégek vezetőinek, emellett a létszámingadozás is újabb megoldandó feladatokat ró rájuk. Ennek számos oka van, amelyek elég összetettek. Főként a népesség csökkenését, az elvándorlást az öregedő társadalmat illetve a hiányszakmák alacsony szintű pótlását tartjuk számon a munkaerőhiány jellemző okaként. A fő ok valójában az, hogy munkaerő legalábbis a mi a létszámot illeti rendelkezésre áll, a gond az, hogy a munkavállalók tudásszintje számos esetben nem felel meg a piaci elvárásoknak.

Új mukahelyek, új elvárások

Számos új szakma jelent meg és a már meglévők átalakulóban vannak és ezek más felkészültséget várnak el, mint ami a rendelkezésre áll. A munkaerő hiánya nem csupán nálunk jellemző, globális szinten jelen van, és egyre inkább növekszik. A létszámingadozásnak is számos oka van, amelyek közül az egyik a bérinfláció, amelyet nem követ minden munkáltató. Közrejátszik az átlagosnál vonzóbb munkakörülményeket kínáló cégek növekvő száma és a munkavállalói elvárások gyors változása. A cégek között egyre növekszik a verseny a kiemelkedő képességű és tudású munkavállalókért, amely igen előnyös helyzetet biztosít a számukra. Ezzel növekszik a lehetőségeik száma a váltásra és a tárgyalási pozíciójuk is javul ez által a néhány évvel ezelőtti helyzethez képest.

Egyre növekvő verseny

A folyamatosan növekvő verseny a gyártás-termelés világában a többi területénél is jelentősebb fluktuációt generál. A munkaerő piacon időről időre újabb kedvezőbb lehetőségeket kínáló cégek bukkannak fel, elcsábítva ezzel a munkaerőt a már megszokott munkahelyükről.
Vannak, cégek ahol könnyedén kezelik a nagymértékű munkaerőingadozást, szinte természetesnek veszik. Ez addig nem okozhat túl nagy gondot, amíg van utánpótlás, a munkáltató elég vonzó feltételeket tud kínálni a lehetséges munkaerő számára. Az utánpótlás gyakran a határon túlról érkezik.

Mit tesznek a magyar vállalatok a dolgozóik megtartásáért?

Nagy szerepet játszik ebben a megértő, támogató vezetői magatartás és az anyagi juttatások megfelelő szintje vagy inkább folyamatos emelése. Befolyásoló tényező még a munkakörülmények jobbá tétele, a rugalmas munkaidő, lehetőség a home office-re (nyilván csak bizonyos területeken lehetséges) és a kellemes munkahelyi légkör. A lehetőség a fejlődésre, szakmai képzések szintén megtartó erővel bírnak. A munkáltatók akkor járnak jó úton, ha a munkavállalókat megtartó eszközöket tudatosan használják.

A nagy cégek egymástól csábítják el a munkaerőt

Jellemző, hogy az új munkahelyek létrehozását tervező cég bevethető erőforrásként tekint a profiljában hozzá közel álló cég alkalmazottaira. Az adott területen tapasztalatokkal is bíró, megbízható és a munkájára igényes munkavállaló egyre nagyobb értéket képvisel a munkaerőpiacon.
Az ígéretes munkatársak megtartása sokban múlik a közvetlen felettese személyén, kommunikációján, vezetői képességein. Vezetőfejlesztés keretében érdemes csiszolni ezeken a jellemzőkön illetve alkalmanként a vezetői tanácsadás is jól jöhet egy hozzáértő tréner alkalmazásával. Az elvégzett munka elismerése mással nem pótolható, még nagyobb fizetéssel sem. A mindennapi motiváció és a fontosság tudat táplálása valamint a szakmai tudás elismerése nagy megtartó erő. A vállalat előnyös helyzetbe kerülhet, ha látványosan fejlődik és jelentős szakmai előmenetel lehetőségéről biztosítja a dolgozóját.

Megtartó erő a támogató munkahelyi légkör

A megfelelő kommunikációs eszközökkel feltárhatjuk a dolgozók előtt milyen lehetőségeket kínálunk a számukra. Az eddigi eredmények, a jövőre vonatkozó tervek és lehetőségek felvázolása összehangolva a dolgozó céljaival megtartó erőként működhet.
A dolgozók képzése fontos, de nem elegendő eszköz a megtartásukra. A szakmai vagy a személyes fejlődést célzó képzések pld önismereti tréning jelentősen megnövelheti a dolgozó motivációját, de nem jelenti azt, hogy örökké a vállalat elkötelezett híve marad. Próbáljuk meg minél reálisabban felmérni az adott képzés milyen eredményeket hozhat.

Motiváló eszközök a pénzen kívül

A közvetlen munkakörnyezet barátságosabbá és kellemesebbé tételével jelentősen növelhetjük amunkatársak komfortérzetét. Megtartó erő még minden, ami a munka-magánélet egyensúlyát szolgálja.