+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

A szervezetet fejlesztjük vagy a folyamatot tesszük hatékonyabbá? A gyakorlat azt mutatja, hogy ez a két irány a munka során mindig összekapcsolódik. Nem létezik folyamatfejlesztés szervezeti szintű fejlesztés nélkül és nincs szervezetfejlesztés folyamatfejlesztés nélkül. Az eszközök és s módszerek kiválasztása mind ehhez minden esetben a konkrét feladat függvénye.

Cél: Változás a szervezet működésében

A cél, amit szolgál mindez a változás a szervezet jelenlegi működésében. Hozzá kell szoknunk, hogy minden vagy legalábbis sok minden meg fog változni, amihez már hozzászoktunk. A változás érintheti a vezetői gyakorlatot, az alkalmazott sztenderdeket, a kommunikációt, a szervezet szerkezetét, az egyes munkaköröket és az azokhoz kapcsolódód hatásköröket és felelősséget, valamint a számonkérés és a visszajelzés módját. Újabb vezetői rutinok, az eddigiektől eltérő szabályok, eljárások és követelményrendszer léphetnek életbe.
Természetesen mindez egy folyamat és nem egyik napról a másikra történik ez a sok változás. Maga a szervezeti kutúra is változáson megy át és tulajdonképpen ekkor értük el a valódi célt. Ha a szervezeti kultúra szintjén pozitív változást sikerült elérni akkor alapvető változás történt az alapvető attitűdökön és döntési mechanizmusokon.

Az egyik fontos kulcs a vezető személye

A vezetők döntései, cselekedeteit elsősorban az egyéni gondolkodásmódjuk határozza meg. Ha belátják, hogy ez a gondolkodás nem mindig láttatja velük tisztán a valóságot, az anagyon fontos lépés a siker felé vezető úton. A hatékony fejlesztések alapja a valódi szándék a változtatásra és a hit abban, hogy a jó vezető a kulcsa a sikeres cégnek. Nélküle a siker csupán vágyálom marad.
Minden szervezetfejlesztés legfőbb célja a dolgozók elégedettségének és kiegyensúlyozottságának növelése. Cél, hogy örömmel, önállóan és hatékonyan végezzék a munkájukat, olyan munkakörnyezetben, ahol a tudásuk legjavát adhatják.
Ez nem működhet megfelelő vezetők nélkül, ezért a szervezetfejlesztés egyik legfontosabb eleme -a munkatársak fejlesztése mellett- a vezetőfejlesztés. Olyan módszerek átadása a vezető számára, amelyek használatával motiváló munkakörnyezetet tudnak létrehozni.

A feladatok a folyamat és a szervezetfejlesztés estében is megegyeznek

Szervezet diagnózis: problémák, megoldandók, tervek, elérendő célok. A cég jelenlegi állapotának felmérése. Jelenleg milyen alapokon nyugszik, amelyekre a fejlesztéseket fel lehet építeni.  Adatgyűjtés, elemzés, interjúk.

A stratégia kijelölése: közös döntés alapján kijelölésre kerülnek azok a területek, amelyek azonnali változtatást igényelnek és azok is, amelyekkel egy későbbi időpontban kell foglalkozni. Ebben a szakaszban meghatározásra kerülnek a feladatok konkrét személyek és határidők kijelölésével. Az alkalmazandó eszközök köre is kiválasztásra kerül, például: coaching, készségfejlesztő tréningek, képzések, mérések, személyiségtesztek, munkakör és kompetencia-elemzés, kockázatelemzés.

A következő lépésben a kiválasztott eszközök a gyakorlatban is használatba kerülnek. Ezzel elindul a fejlesztési projekt.

A munka során köztes méréseket végzünk, tapasztalatokat gyűjtünk, egyeztetünk és ha szükséges változtatunk a fejlesztési irány célján.

A visszamérés fázisában górcső alá vesszük, hogy az alkalmazott fejlesztési módszerrel milyen változást sikerült elérni, milyen mértékű a fejlődés, valamint hol, mely területen szükséges újabb fejlesztési projektet megvalósítani. Mivel nem matematikai adatokkal van dolgunk, hanem emberekkel, nem könnyű számokkal alátámasztani a változásokat. A humán fejlesztés eredményesége gyakran hónapokkal vagy akár egy évvel később érzékelhető. A fontos, hogy elinduljon a változás és adjunk időt az eredmény megszületéséhez.