+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

A pszichológiai szakirodalom reziliens személyiségnek nevezi azt, aki képes olyan nehéz helyzetekből is jól kijönni, amelyekben mások elbuknak, összeomlanak, vagy megtörnek. A reziliencia rugalmas lelki állóképességet, illetve rendkívül gyors regenerálódási képességet jelent.

A lélekben erős személyiség

A lélekben erős személyiség nem kerüli el a szembenézést a helyzettel és nem is utasítja el az elfogadását. Felméri és felismeri a megoldási lehetőségeit és ezek közül kiválasztja a leghatékonyabbat, miközben érzelmileg is képes stabil maradni. A lelki szuperhős képes megóvni a belső békéjének egy darabját a legnehezebb körülmények között is.
A legtöbbünk reakciója a külső stresszre düh vagy szorongás, amit különféleképpen élhetünk meg. Van, aki kimenekül, a helyzetből van, aki lefagy és vannak, akikből előbújik az oroszlán és támadásba lendülnek.

Eredményes választásokat hoz

A reziliens személyiség minden esetben ki tudja választani az akkor és ott leginkább eredményeset a stresszorral szemben. Tehát nincs egy minden helyzetben érvényes receptje, ami mindig beválik. A legfőbb fegyvere az alkalmazkodó képessége. Nem tűzi ki célul a hőssé válást, mert ez nem szolgálja a túlélést, de ha kell, harcba száll, kiáll saját magáért és a mások érdekében is. Remek érzéke van az erőviszonyok felméréséhez. Tisztán látja a saját lehetőségei mellett a helyzet kínálta előnyöket és hátrányokat is. Kiváló stratéga.

A reziliens szeméylsiég csapatjátékos

A legfontosabb tulajdonságainak egyike a képesség arra, hogy veszítsen és felálljon a legreménytelenebb helyzetből is, sőt akár előnyt is kovácsol belőle. Felismeri és elismeri, hogy nem lehet mindenre befolyással és ilyenkor képes a tovább lépésre. A terhek alatt meghajlik, de nem törik össze és erős belső kontrollja lehetővé teszi a számára, hogy irányítása alá vonja az eseményeket és kézbe vegye a saját sorsát. Képes akár az ellenségei tiszteletét is kivívni, akár még azt is elérve, hogy csapatban együttműködve új lehetőségeket ajánljanak a számára.

Lélekben megtörhetetlen

A lelkileg erős személyiségek nem manipulációval vagy önmaguk feladásával érik el az eredményeiket. Nyíltságuk, becsületességük megkérdőjelezhetetlen emellett empatikusak és segítőkészek. Arra érdemtelen személyek által nem befolyásolhatók még akkor, sem ha vesztésre állnak, mert lélekben megtörhetetlenek.

A reziliencia fejleszthető tulajdonság

A reziliens személyiség az élet bármilyen megpróbáltatása közepette is képes a helyzetet újra értelmezve meglátni a lehetőséget a megoldásra a szükségből erényt kovácsolva. Ezek a megoldások többnyire zsigerből jönnek és saját maga sem mindig tudja hogyan érkezett meg hozzá a megoldás, amikor arra szükség volt. Ebből következik, hogy a reziliencia fejleszthető tulajdonság, de az alapjai veleszületettek.


Reziliensnek születni kell?

A személyiség rezilienciája nem csupán az egyén örökölt biológiai tulajdonságaiból születik. Jelentősen befolyásolja a környezet, a családszerkezet a szociális és kulturális tényezők. A megbirkózás sikeressége a reziliencia magában foglal minden olyan erényt, erőforrást és talpraesettséget, amelyre támaszkodva elviseljük az élet minden megpróbáltatását napról napra megújulva új erőre kapva. A lelki leleményesség növelhető képesség, amelyet saját magunkban és gyermekeinkben is fejleszthetünk különféle eszközökkel például reziliencia tréning keretében.

 

A magyar népmesékben rejlő ősi tudás a főszereplő küzdelmein és győzelmén keresztül mutat példát nekünk, hogyan legyünk erősebbek és hogy soha ne adjuk fel. A hős gyakran nehéz körülmények közül indul, és mindig megvalósítja a céljait. Azzal, ha sok mesét olvasunk a gyermekeinknek tulajdonképpen a rezilienciájukat fejlesztjük meseterápiával. A sokféle mese sokféle megoldási lehetőséget kínál, ezzel megtanítva a gyermeket arra, hogy mindig van, megoldás csupán rá kell, leljen a saját megoldásaira.