+36-20-662-4569 christina.kulcsar@gmail.com

A munkavállalói pszichológiai biztonság képezi az alapját minden szervezetfejlesztési tevékenységnek. Enélkül nem lehet változást elfogadtatni és végi vinni a munkavállalók között. Remek és biztonságos dolog egy olyan csapat tagjaként dolgozni, ahol kíváncsiak a véleményünkre, sőt elvárás, hogy mindenki őszintén mondja el a véleményét. Ha hibát követünk el, azt pedig nyugodtan vállalhatjuk, mert nem kell aggódni a súlyos megtorlás miatt.

Pszichológiai biztonság: hatékony csapat

Lelkesítő olyan csapatban dolgozni, ahol a véleménykülönbségekből egy mindenki elégedettségét szolgáló megoldás születik, és minden érintett tiszteli a másik által hozzáadott értéket. A résztvevők elfogadják egymás különbözőségét és kölcsönösen élnek az ebből fakadó előnyökkel. Az ilyen csapatban való munka a munkatársak számára pszichológiai biztonságot jelent. Ez nem egy gyakorlat, hanem az uralkodó unkahelyi légkörre jellemző. A pszichológiai biztonság megléte biztosítja azt a támogató légkört a munkavállalók számára, amelyben megoszthatják a csapattal és a vezetőjükkel az aggályaikat, a félelmeiket, sebezhetőségüket, kérdéseiket és az ötleteiket. Mindez a sikeres és hatékonyan működő csapatok titka.

Ha visszagondolunk a gyermekkorunkra nehéz találni olyan emléket, amelyben igazából önmagunk lehettünk. Ahol vállalhattuk véleményünket anélkül, hogy aggódni kellett volna, hogy megítélnek vagy akár még meg is szidnak. Ahol nyitottak voltak a legvadabb ötleteinkre és másokétól jelentősen eltérő nézőpontot is vállalni lehetett. Ahol a hibáinkat is vállalhattuk, sebezhetően anélkül, hogy aggódni kellett volna, a következmények miatt. Mindez egy pszichológiailag biztonságos munkahelyen vállalható.

Mérgező munkahelyi légkör: alacsony hatékonyság

Egy magas pszichológiai biztonságot megélő csapat jelentősen hatékonyabban képes működni minden téren. Ahol a dolgozók nem érzik magukat biztonságban pszichológiai szempontból, ott mérgező a munkahelyi légkör és számos belső konfliktus ütheti fel a fejét. A csappatagok pedig félnek a negatív következményektől. A csapattagok közötti kommunikáció akadozik, kevés a közös érték a vezetői és a munkavállalói részről is a felszínen sokasodó problémák megoldása van fókuszban. Mindez elviszi az energiát a valódi feladatmegoldástól. A csapat hatékonysága és termelékenysége alacsony szinten van mivel az energia, amit a munkájukra fordíthatnának a munkahelyen uralkodó negatív légkör feloldására megy el. Az érzelmeiket elzárják, észszerűségből működnek. A stressz miatt szűkül a fizikai és mentális látókörük és negatívan látják a körülöttük lévő dolgokat. Így hatékonyan, sikeresen és kreatívan dolgozni és magas szinten teljesíteni nap mint nap.

Bizalom, nyitottság, magabiztosság

Ha szervezet egészében a vezető és a munkavállaló szempontjából egyaránt sikerül kialakítani a dolgozók pszichológiai biztonság érzetét, akkor a bizalom a nyitottság és a magabiztosság kerülnek előtérbe, amelyeknek a bölcsőjében megszülethetnek a kreatív ötletek és tevékeny, termelékeny munkát folytathat a csapat minden tagja. Mindenki önmaga lehet, nincs szükség alakoskodásra és az érzelmek is teret kaphatnak.

A megbecsülésnek örvendő és pszichológiailag önmagát biztonságban érző munkatársat a konkurencia csábítása is kevésbé fenyegeti, mert a mérlegelésnél megtartó erő a kellemes munkahelyi légkör és a csapat kohézió, ahová jó tartozni. Ahol az értelem és az érzelem megfelelő egyensúlyban van eredményes és hatékony munka folyhat. Ez akár team coaching keretei között is fejleszthető. A munkatársak jobb problémamegoldók, kreatívok, kitartóak, rugalmasak és elkötelezettek a munkahely és a munkáltató felé egyaránt. Ebben a légkörben a cég anyagi gyarapodása is biztosítva van.

Van, akinek erről csocsó-asztal, pihenőszoba, rugalmas munkaidő, ingyen kávé jut az eszébe, de sajnos ez nem ennyire egyszerű. A munkatársak pszichológiai biztonságát megfelelő légkör megteremtésével lehet elérni, amihez a kényelmi szempontok is hozzájárulhatnak ugyan, de nem helyettesíthetik a valódi energia befektetést.